SeaSharp


(užitočné nástroje pre vývoj .NET aplikácií na *Unixovských systémoch)O Projekte


Projekt SeaSharp predstavuje knižnicu nástrojov, ktoré by mali uľahčiť vývoj aplikácií pre .NET platformu na unixovských systémoch. Knižnica vznikla ako odozva na súčastný stav nástrojov, ktoré je možné použiť pri písaní aplikácií v jazyku C#. V súčastnosti neexistuje mnoho kompletných IDE pracujúcich na iných OS, než je Windows, a editory ako VisualStudio Code si tak celkom nerozumejú s platformou Mono. SeaSharp je tu na to, aby nahraldil niektoré funkcie, ktoré obvykle poskytujú IDE editory a zároveň zjednodušil vývoj na platforme Mono.


Zdrojové súbory je možné stiahnuť tu: https://github.com/kdubik/seasharp

Posledná stabilná verzia: 0.1.0


Základné ovládanie


seasharp s project_name => Spawn CSPROJ + basic file/folder structure

- Generate CSPROJ file and project folder structure

- Structure contains Program.cs, app.config, properties.cs, assembly.cs files + folders


seasharp sp project_name => Spawn only CSPROJ file

- Creates CSPROJ file in current directory

- Created CSPROJ File contains default namespace (derived from 'projectname'), assembly name, generates new project GUID

- Program.cs file is not created

seasharp ac class_name => Add C# class file

- Creates new cs file with new class definition and integrate it with CSRPOJ file in current folder


seasharp as structure_name => Add C# structure with CS file

- Creates new cs file with new structure definition and integrate it with CSRPOJ file in current folder
Kamil Dubík © 2019