Nebojácna Martina

(Fearless  Martina)

Domov  

Stav vývoja - roadmap


Verzia Štádium vývoja Popis Poznámka Hotovo (dátum)
0.0.1 Napísať komplet scenár nápady, scenár, vtipy, rozhodnutie o grafike 20.05.11
0.1.0 Pre-alpha Nascriptovať pohyb po miestnostiach napísať texty, menšie opravy v engine 06.07.11
0.1.1 Pre-alpha Nascriptovať predmety popísať predmety 20.07.11
0.1.2 Pre-alpha Nascriptovať eventy upraviť popisy k udalostiam 23.08.11
0.1.3 Pre-alpha Textové intro a Outtro
15.9.11
0.2.0 Alpha Nová funkcionalita: NPC, alpha grafika GUI + úpravy enginu 29.9.11
0.2.1 Alpha Dialógy ( + prvé testy farebnosti) + vylepšiť okno na dialógy 16.10.11
0.2.2 Alpha Score počítadlo + drobnosti
29.10.11
0.2.3 Alpha Mapa
4.1.12
0.2.4 Alpha Doladiť texty a posledné zmeny v scenáry, kompletné dialógy
15.2.12
0.2.5AlphaDoladenie grafiky GUI a úpravy kódu6.4.12
0.3.0 R Beta Grafika predmetov, GUI a ikona programu + úpravy enginu 22.4.12
0.3.1 Beta Zvuky a Hudba
31.5.12
0.3.2 Beta Uhladenie intra (Intro FMV ?), Testing + posledné vylepšenia enginu  3.6.2012
0.3.3 RBetaGrafika postáv, doladenie dialógov a GUI pre NPC18.6.2012
0.3.4 Beta In-game grafika (podľa možností finála verzia!) 30.9.2012
0.3.5BetaCelkové doladenie GUI, testing18.11.2012
0.4.0 RC Nová hudba, zladenie scenára, skompletizovanie hry
8.12.2012
0.4.1 RC Testovanie, prerobený automaping, veľa bug fixov skontrolovať read.me, engine.txt... 18.12.2012
1.0.0 (0.4.2) R Final Manuál, posledné testovanie, bug fixy posledné prípadné bug. fixy 31.12.2012


R - Release (Hra bude dostupná na stiahnutie)


Kamil Dubík (c) 2011 - 2013
Charybdis voyage game project