Nebojácna Martina

(Fearless  Martina)

Domov  

Prehľad vývoja - changelog
Update v1.0.2 (4.1.2013)
- pridaný súbor EULA.txt, popisujúci túto hru ako "Freeware" (súbor je v /doc adresáry)
- upravený readme súbor + pridaná zmienka o "Freeware"
- upravený súbor s textami (upravený dátum...)


Release v1.0.1 (3.1.2013)
- pridaný zvuk tlačidiel počas dialógu
- fixnutý problém s prehrávaním zvuku po skončení dialógu
- tri menšie úpravy v textoch (čiarky...)
- upravený text "informácie o autoroch" (odstránený text, ktorý tam nemal byť)
- menšie úpravy changelogu
- fixnutý problém s vypisovaním nesprávneho textu do konzoly, po ukončení dialógu


Release v1.0.0  (v0.4.2; 31.12.2012)
- pridaná príručka k hre (aj s návodom)
- upravený changelog pre IVI engine, aj k hre
- upravené informácie o "autoroch" v hlavnom menu
- upravené finále hry
- upravené správy (msg.txt) + tri nové správy
- odstránený text o ukončení "BETA" verzie hry
- vylepšené "správanie sa popolníka" po použití
- bug fixy:
  1. automaping sa neukladá do save súboru
  2. miestnosť č.9 sa nezobrazuje na mape
  3. tlačidlo mapy nevydáva zvukový efekt
  4. opravy v texte: použitie kosti, v izbe pani Churovcovej,
     chodba pred dverami pani Churovcovej, kúpeľňa, popis kimona, použitie slivovice,
     skúmanie na výťahu, kuchyňa pani Churovcovej
  5. záverečný text (finále) sa nevojde dobre do "info okna"
  6. použitie cigaretového špaku nefunguje
  7. slivovica nejde použiť
  8. používanie tlačidla mapy posúva text v konzole
  9. nekorektné výpisy v konzole pri zahájení dialógu
  10. nekorektné výpisy v konzole pri preskúmaní NPC charakteru
  11. problém s použitím leukoplastu
  12. obrázok "neslušného plagátu" obsahuje čiary navyše


RC2 v0.4.1    (18.12.2012)

- upravené použitie slivovice
- skontrolovaná grafika: upravené ikony pre "Plagát" a "Obrázok", upravená vizáž batohu
- upravený štart hry tak, aby každý vedel, ako začať (príklad so sandálmi)
- nanovo prerobený automaping + nové mapy
- bug fixy:
  1. Upravený text pri ukladaní hry
  2. Upravená poloha textu v "info window"
  3. Zmena designu opisu plagátu s Rytmusom
  4. Názov plagátu bol skrátený, aby sa vošlo vypísať do batohu
  5. Upravené eventy tak, sa zmenil text miestnosti pri použití predmetov: skrutkovač, sandále
  6. Opravený text: popis sandálov, balkóna, maliarského výťahu, kimona
  + viacero menších korektúr pravopisu či výmeny slov 
  7. Čivava je na balkóne, aj keď by tam už nemala byť
  8. Opravený hint pri tlačidle spúšťajúcom dialóg
  9. Opravený problém "resizovania" mapy, keď sa zapne/vypne fullscreen
 

RC1 v0.4.0     (8.12.2012)
- pridaná ďalšia hudba, zmenený celkový koncept pre hudbu
- upravené funkcie pre počítanie score, score sa už aj zobrazuje
- overené (a upravené) intro hry
- pridané finále hry
- overená funkcionalita niektorých predmetov (obrázok, náplasť...)
- bug fixy:
  1. pridaný chýbajúci text k jednému z koncov hry
  2. upravené použitie masti
  3. upravené použitie slivovice
  4. upravené použitie špaku
  5. menšie úpravy v texte (niekoľko udalostí)
 
 
Beta v0.3.5     (18.11.2012)
- overenie všetkých vetiev a udalostí z návodu (overenie všetkých dejových možností hry)
- pridané a dopísané dve "negatívne" zakončenia hry
- tlačidlo "mapy" teraz vie prepínať medzi mapou a výhľadom na izbu
- upravená grafika hlavného menu a "batohu"
- bug fixy:
  1. upravený text (ePasca_naPotkany)
  2. zakončenie v susedkinom byte už zobrazuje správny text
  3. upravené komentáre hlavnej postavy (ženský rod atď.)
  4. upravený text pri použití zápaliek
  5. upravený opis kúpeľne pani Churovcovej
  6. upravený opis chodby pred bytom pani Churovcovej
  7. zápalky po použití teraz zmiznú
  8. upravený pravopis a detaili v dialógu s Romanom
  9. kľúče od schránky sa už používajú na správnom mieste + upravený text
  10. upravený text pri použití vodítka
  11. ikony pre pohyb hore/nadol už obsahujú korektný obrázok
 

Beta v0.3.4     (30.9.2012)
- pridaná kompletná grafika prostredia (finálna verzia)
- upravený kód pre zobrazovanie grafiky (vylepšenie proporcií, kvalitnejšie resizovanie, nový kód pre počítanie veľkosti okien...)
- zmenené (minimálne) požiadavky na grafiku
- menší testing (zameranie na grafiku)

Beta v0.3.3     (17.6.2012)
- upravená grafika pre dialógy
- pridaný portrét pre Martinu
- fix.: správna ikona pre rozhovor
- fix.: mená postáv sa už zobrazujú správne (name, nie ID)
- fix.: mená postáv sa už načítavajú kompletne
- fix.: dialóg s Romanom obsahoval prehodené vetvenie dialógu
- upravená farba textu v dialógoch
- upravená grafika GUI (panely 1,4,7)
- pridaný hint pre ikonu "mapy"

Beta v0.3.2     (3.6.2012)
- pridané intro
- updatnuté dokumenty (+ plány do budúceho enginu)

Beta v0.3.1     (29.5.2012)
- pridané základné ozvučenie: basic sfx and music
- vylepšený IVI engine: sfx pre "use item" event

Beta v0.3.0     (22.4.2012)
- overenie udalostí pre prvú časť hry (Martinin byt)
- upravená poloha názvu aktuálnej miestnosti
- pridaný text pre demo verziu, dočasne vypnutý zvukový subsystém
- fix.: pri prítomnosti postavy sa zmení ikona na "ústa" v okne pre komunikáciu
- pridaná ikona akciu "talk"
- v hernom engine pribudla možnosť úplne vypnúť hudbu a SFX [zatiaľ iba čiastočne funkčné]
- upravená grafika celého GUI
- menšie úpravy kódu (farba textu, kusy ponechané kôli debugovaniu...)
- upravené texty: objav denníka, skúmaj spáľňu, použi cerzuku

Alpha v0.2.5     (7.4.2012)
- pridaná grafika predmetov
- pridaná grafika ovládacích prvkov a väčšina GUI panelov

Alpha v0.2.4     (15.2.2012)
- viaceré úpravy a dopísania textu:
room25-schránky, ismetiak, ePreskumanie_Kufrika, eSkumaj_spalňu,
eSkumaj_smetiak, eZnicene_topanky, ePozri_schranku, ePouzi_baterku,
ePouzi_zapalky, ePasca_naPotkany, ePouzi_naplast
- napísané a naskriptované dialógy
- upravený kód pre spracovanie a zobrazenie dialógov
- upravený úvod do hry (hľadanie denníka bolo vymenené s nájdením sandálov - uľahčí to
začiatok hry) + dopísaný text eObjav_Dennika

Alpha v0.2.3     (4.1.2012)

- pridaná funkcia automappingu
- dokreslené mapy

Alpha v0.2.2 (29.10.2011)
- nová funkcia: počítanie SCORE
- opravené chyby vo funkciách pre dialógy
- opravené chyby vo funkciách pre logy

Alpha v0.2.1 (16.10.2011)
- nová funkcia: dialógy
- prvé úpravy designu a farieb
- opravená menšia chyba vo funkcii pre výpis logov

Alpha v0.2.0 (29.9.2011)
features:
- použitý Ivica engine v1.7 (devel)
- zaklad hry, da sa pohybovať po miestnostiach
- kompletná mapa hry
- žiadna grafika ani zvuky
- pridané NPC postavy (funkcie, datové štruktúry...)
- verzia iba pre WinXP +, 32-bit verzia


Kamil Dubík (c) 2012-13
Charybdis voyage game project